TIN TỨC

Nghị định 100 năm 2018 Bộ xây dựng của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100 năm 2018 Bộ xây dựng. Nghị định này bổ sung, sửa đổi một số quy định về điều kiện cung cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ xây dựng. Bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thay đổi của Nghị định này nhé!

Quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề của Nghị định 100 năm 2018 Bộ xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Người nước ngoài có hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập theo quy định của pháp luật.

Hiệu lực tối đa chứng chỉ hành nghề là 05 năm. Riêng chứng chỉ hành nghề của các cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động. Hoặc có thẻ tạm trú do cơ quan chính quyền địa phương cấp nhưng không quá 05 năm.

Một số thay đổi về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề được cấp cho các cá nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 100 năm 2018.

Điều kiện về năng lực chủ thể

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân khi đáp ứng đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Người nước ngoài  người Việt Nam định cư ở nước ngoài có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam.

Xem thêm:   Hướng dẫn quy trình xin giấy xác nhận thay đổi số CMND

Điều kiện về trình độ chuyên môn nghề nghiệp

Cá nhân phải có trình độ chuyên môn trong hoạt động xây dựng được đào tạo. Kinh nghiệm, thời gian tham gia các công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề được sửa đổi đổi so với trước đây.

  • Đối với hạng I, cá nhân phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp. Thời gian tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là từ 07 năm trở lên.
  • Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp. Tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có kinh nghiệm từ 04 năm trở lên, trước đây là 05 năm.
  • Được phép cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III khi có trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp. Đối với người có trình độ đại học, phải có 02 kinh nghiệm trở lên trong việc tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, trước đây là 03 năm. Người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp phải có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên, trước đây là 05 năm.

Điều kiện về thi sát hạch

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức, sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp và phần câu hỏi kiến thức chung về pháp luật.

nghị định 100 năm 2018 bộ xây dựng
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP Bộ xây dựng

Ngoài ra, Nghị định 100 năm 2018 của Bộ xây dựng còn bãi bỏ một loạt những quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý. Bãi bỏ việc lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh, quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn. Bãi bỏ việc lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Xem thêm:   Nhu cầu sang nhượng cửa hàng cafe tại Hà Nội và những điều cần phải biết

Nghị định 100 năm 2018 Bộ xây dựng bổ sung về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động 

Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề cũng chính là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp. Cơ quan chuyên môn trực thuộc của bộ xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I. Sở cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III. Tổ chức xã hội nghề nghiệp đã cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

nghị định 100 năm 2018 bộ xây dựng
Hình ảnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hoạt động xây dựng khi thuộc một trong các trường hợp. 

  • Chứng chỉ hành nghề không đáp ứng yêu cầu năng lực, điều kiện theo quy định của nghị định Nghị định 100 năm 2018.
  • Cố ý làm giả giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 
  • Cho người sử dụng, thuê, hoặc mượn chứng chỉ hành nghề.
  • Tẩy xóa, sửa chữa các thông tin làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề. Ghi sai thông tin chứng chỉ hành nghề. 
  • Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền của các cơ quan tổ chức.

Với những bổ sung và sửa đổi của Nghị định 100 năm 2018 Bộ xây dựng, chúng tôi hy vọng thông qua bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về việc cấp chứng chỉ nghề nghiệp của bộ xây dựng. Cũng như tránh các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động.

Trả lời