Chính sách bảo mật

Mục đích chungcudecapella.com thu thập dữ liệu

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website chungcudecapella.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng.Chính sách Bảo mật sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và xây dựng lòng tin của bạn là rất quan trọng đối với chungcudecapella.com. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng tên của bạn và các thông tin khác liên quan đến bạn theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong thời gian và cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Bạn có thể truy cập trang web mà không cần phải cung cấp chế độ ẩn danh chi tiết cá nhân khi bạn chưa đăng nhập vào tài khoản của mình.

Phạm vi thu thập và sử dụng dữ liệu của chungcudecapella.com

Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng trên website, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: chức danh, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại.

Nghiên cứu thị trường và tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Tất cả các chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được sử dụng để thống kê. Bạn có thể từ chối những việc này bất cứ lúc nào. Bất kỳ phản hồi nào cho các cuộc khảo sát hoặc thăm dò ý kiến ​​mà chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Bạn có thể được yêu cầu tiết lộ email cá nhân của mình nếu bạn muốn tham gia một cuộc khảo sát. Các câu trả lời sẽ được lưu riêng biệt với email của bạn.

Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lỗi trong dữ liệu của bạn miễn phí. Bạn có quyền bất cứ lúc nào để yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn cho đến khi được yêu cầu chấm dứt hoặc cho đến khi chúng tôi cho là thích hợp.Bạn có thể thực hiện yêu cầu trực tuyến thông qua trang web hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp tại trang web.